Balansert ventilasjon er sjelden i balanse. Norsk gründerbedrift har løst problemet med elektronikk og sensorer

Gründerbedriften Airtight https://www.airtight.ai/ i Forskningsparken i Oslo tilbyr en løsning som reduserer luftlekkasjene fra både eldre og nye godt isolerte bygg. Det sparer energi og fyringsutgifter.
av Joachim Seehusen for TU.no

Noen utdrag fra artikkelen i TU, som du finner publisert 20. mars 2020:

Ingeniørene hos Airtight mener at i et moderne bygg med balansert ventilasjon er det kun optimal balanse under helt spesifikke temperatur-, fukt- og vindforhold. Mange moderne bygg som er åpne innvendig fungerer som rene skorsteiner, det oppstår undertrykk i de lavere etasjene og kald luft trekkes inn.

Airtight har tatt i bruk ordinære hyllevaresensorer, men de setter dem sammen i en egenutviklet løsning med egenutviklet kretskort, trådløs kommunikasjon etc. Alle dataene sendes opp i Airtights sky-løsninger. Etter analyse og prosessering der sendes et styringssignal tilbake til kundens ventilasjonsanlegg.Plasten sensorene og kretskortet er plassert i er egendesignet, og det er valgt en plast som kan brukes om igjen. Kretskortene og monteringen skjer i Halden, hos Axxe. For Airtight er det både bedre og ikke minst enklere for testing og videreutvikling enn om de hadde bestilt dette fra et lavkostland.

– Vi har en avtale med Axxe som sier at vi kan bestille alt fra én enhet til mange tusen. Det går ikke like enkelt hos en kinesisk produsent, de vil gjerne ha virkelig store ordrer. I tillegg til fleksibiliteten er det også enklere å kommunisere, både med tanke på kultur og verdien av å kunne snakke sammen direkte over bordet.

Airtight forteller at Axxe ikke bare produserer etter tegninger og grunnlag, men kommer med råd om design, materialvalg og utforming.

– Vi hadde varmgang i en ladekrets. Det var en designblemme som Axxe avdekket under test, og sammen endret vi designet, forteller Airtight.

Airtight har vurdert en rekke produsenter. I den totale avgjørelsen med kvalitet og fleksibilitet i likningen, var det et enkelt valg å gå for Axxe, selv om enkelte andre leverandører i Kina er noen prosent billigere.

Hele artikkelen kan du lese på TU.no, Se: Airtight artikkel i TU