Electronic Coast - Frokostmøte - Team Robust elektronikk

Onsdag den 20 mars arrangerer "Electronic Coasts; team Robust Elektronikk" frokostmøte i Forskningsparken, Bakkenteigen - Horten

Batterihelvetet III

08:00 – 08:15   Kaffe, rundstykker og mingling

08:15 – 08:20   Velkommen v/Frode fra 7Sense

08:20 – 08:50   ‘Lessons learned’ fra et IoT case v/Frode fra 7Sense Technologies AS

08:50 – 10:10   Innledning til batterier v/Erik Hagelien fra Schive AS

  • Batterioversikt og batterikjemier i dag og i nær fremtid v/Magnus Schive
  • Batteri design og sammenstilling v/Birk fra Schive
  • Elektronikk BMS og PCM
  • Batterifarer
  • Sertifiseringer

10:15  Avslutning

 

Link til påmelding