Head Energy kjøper aksjemajoriteten i DanGrid

Head Energy er stolte av å kunne offentliggjøre kjøpet av aksjemajoriteten i det Odense-baserte selskapet DanGrid. DanGrid vil bli en del av den danske konsernstrukturen i Head Energy og fortsette driften under navnet Head Energy DanGrid ApS

«DanGrid har er en fremtidsrettet virksomhet med et solid fagmiljø, som passer svært godt med Head Energy gruppens strategi og verdier. DanGrid har en attraktiv prosjektportefølje og et svært godt rennomme i Danmark. De har også vært involvert i vindprosjekter i Norge siden 2011 og planlegger å følge kundene sine til det svenske markedet, som vil bety at de dekker hele Head Energy gruppens kjernemarked geografisk. DanGrid blir en viktig faktor når Head Energy gruppen skal vokse videre i Skandinavia, spesielt innen fornybarsegmentet», sier Nils Haukeland, direktør for forretningsutvikling og medgründer av Head Energy gruppen

Les mer om Head Energy - DanGrid her