Industrialisering - Seminaret gjennomført i samarbeid mellom Startuplab og OMNI torsdag 13 oktober

Spennende foredrag fra erfarne personer

Det var et spennende og interessant program vi startet med i Forskningsparken torsdag den 13. oktober, med programmet:

  • Innledning v/Kristian og Alfhild
    Systemarkitektur , produktets livssyklus og beslutninger underveis for å sikre optimal produktutviklingsprosess frem til leveranse og support v/Ingvild Sorteberg
  • Sammenstilling - automasjon - Intek v/Sølvar Flatmo
  • Industrialisering i praksis; dos and donts - Axxe v/Øystein Back
  • Tjenester og tilbud for tilrettelegging av produksjon v/Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS - Tor Henning Molstad
  • Når designet møter den virkelige verden for første gang v/Petter Hagelien
  • Wiral og Inventas- fra prototype til produsertbart - v/Øyvind Aaby
  • Huddly & Oivi - v/Anders Eikenes, CEO & Co-founder

Med både bredde og dypdykk fikk vi presentert aspekter som er viktige å ta med i betraktningen når produkter lages.

Gjenganger fra flere foredragsholdere:

1. Sikre at produktet du lager er i tråd med kundens behov. Er det riktig produkt! Har du verifisert en versjon med kunden slik at du er sikker på det du går videre med. Involvere riktig kunde i tidlig fase.

2. Volum, styrer materialvalg og produksjonsprosess.

3. Test, test, test, test; det kan aldri bli nok test. Unisont fra flere av de som presenterte at de aldri har sett produkter eller prosjekter som er testet for mye!

 

Tusen takk til alle dere som bidro til en interessant og nyttig ettermiddag i Forskningsparken