Axxe AS inngår i Inission konsernet

Pressemelding fra Inisiion: Inission vokser i Norge gjennom oppkjøpet av AXXE AS
Inission

Gjennom sitt heleide datterselskap Inission Norge AS har Inission AB ("Inission") signert en avtale om å kjøpe 100 % av AXXE AS ("AXXE"). AXXE er et anerkjent EMS-selskap (Electronics Manufacturing Services) med virksomhet lokalisert i Halden. Gjennom oppkjøpet utvider Inission sin geografiske tilstedeværelse i Sør-Norge og styrker dermed sin posisjon. Avtalen ble signert 17. januar 2024 og inntreden er planlagt til 31. januar 2024. Ifølge avtalen utgjør prisen for 50,1 % av aksjene i AXXE 27 millioner kroner, tilsvarer EV=5xEBITDA gjennomsnitt for 2021 til 2023. Den avtalte tilleggskjøpesummen for de resterende 49,9 % av aksjene til tilsvarende EV 6xEBITDA basert på gjennomsnittlige resultater for AXXE i 2024 til 2026. Aksjene vil bli betalt med innvilget banklån på anskaffelsestidspunktet og deretter kontant for tilleggskjøpspris.

Om AXXE
AXXE har en historie som kan spores 40 år tilbake og ble grunnlagt i sin nåværende form i 2007. AXXE er et EMS-selskap med 46 ansatte lokalisert i Halden, Norge. AXXE hadde i 2022 en omsetning på 138 millioner kroner med EBITDA på 8,0 millioner kroner. AXXE sin kundeportefølje er godt diversifisert med kunder i flere ulike segmenter som offshore, kommunikasjon, IoT og industri.

Strategisk begrunnelse
I Inission sin strategi er vekst gjennom oppkjøp prioritert og historisk er rundt ett oppkjøp per år gjennomført. Enedo, med hovedkontor i Finland, er Inission sitt siste oppkjøp, som nå har stabilisert seg på et godt nivå etter en restruktureringsprosess. Kjøpet av AXXE er et naturlig steg på Inission sin videre reise med lønnsom vekst.

AXXE sin høye kompetanse og produksjonskapasitet bidrar til Inission sin ekspansjon i det nordiske EMS-markedet. Videre kompletterer AXXE sin brede kundebase Inission sin allerede sterke kundeportefølje med tilstedeværelse i flere kundesegmenter. For AXXE betyr avtalen muligheter for å forbedre service og produktspekter til eksisterende og nye kunder i Norden.

 

Erik Dragset, Administrerende Direktør Inission Løkken AS:
– Vi i Inission Norge AS er ekstremt glade for å se Inission ekspandere i Norge gjennom oppkjøpet av AXXE. Selskapet er et av de mest kjente EMS-selskapene i landet og vi ser frem til et sterkt samarbeid. Med Inission og AXXE sin kombinerte kapasitet og bransjekunnskap har vi muligheten til å tilby våre kunder både banebrytende løsninger og kundeservice i verdensklasse.

 

 Øystein Back, CEO AXXE AS:
– Som et EMS-selskap innen elektronikkproduksjon er vi en av de eldste og mest erfarne innen vårt felt. Vi har jobbet med produksjon og montering av kompleks elektronikk sammen med mange av våre kunder i mer enn 17 år. Våre verdier er basert på ønsket om å samarbeide og ta vare på våre kunder på best mulig måte for å nå våre felles mål. Våre styrker er kundeorientering, fleksibel produksjon, kvalitet og en stab av erfarne fagfolk. Ved å kombinere våre styrker med Inission kan vi ta vare på kundene våre mer effektivt, tilby et bredere spekter av tjenester og utvikle vår virksomhet på en helt ny måte. Dette sikrer at vi møter de økende behovene til alle sektorer av elektronikkindustrien. Vi ser med stor entusiasme på fremtiden.

 

Kjøpet vil konsolideres inn som en del av Inission sin rapportering fra 31. januar 2024.

 

 For mer informasjon:

Erik Dragset, Administrerende Direktør Inission Løkken AS
+47 901 62 348
erik.dragset@inission.com 

Øystein Back, CEO AXXE AS
+47 908 66 552
oystein.back@axxe.com