Kobler frukt og grønnsaker til internett

Lagerovervåkingssystemet AgriMon består av trådløsere sensorenheter som plasseres i frukt/grøntkasser og en basestasjon som mottar all informasjonen. Via internett og 7Senses portal får brukeren full oversikt over tilstanden i lageret (temperatur, relativ luftfuktighet og CO2). Systemet varsler via web, e-post og sms, og er tilgjengelig på alle enheter koblet til internett.
Bjørn Øyvind Andersen Elektronikknett- 15-04-2015

Arbeidet med å redusere svinn av mat er et viktig miljømessig satsingsområde, samtidig som redusert svinn også vil gi økt lønnsomhet til norsk og skandinavisk landbruk. 7Sense Products samarbeider nå med ice.net for å kunne redusere dette tapet.

I Norge er det et årlig verditap på opp til 40 prosent ved langtidslagring av frukt og grønt. Mye av dette skyldes lagringsforhold som kan avdekkes, dokumenteres og forbedres ved økt informasjon og kunnskap.

7Sense Products hjelper via sitt overvåkingssystem «AgriMon» landbruket med å redusere svinn av mat under lagring av frukt og grønnsaker. Systemet måler, logger og varsler kritiske faktorer som temperatur, relativ luftfuktighet og CO2 og gir produsenten nødvendig informasjon for å kunne redusere svinnet. Det er et krav at systemet kobles til internett for å fungere optimalt. For å gjøre det enkelt for skandinaviske produsenter å koble avlingen sin på nett er det nå inngått en strategisk avtale med Ice Norge AS (ice.net)

– Det er viktig for oss å kunne tilby en kommunikasjonsløsning som er like robust og enkel som vårt eget system, samtidig som den oppfyller våre strenge krav til teknologi og funksjonalitet. ice.net er derfor et naturlig valg for oss, sier daglig leder i 7Sense Products AS Max J. Tangen.

– Innovasjon i landbruket er spennende, og vi i ice.net er glade for å kunne samarbeide med 7Sense om å koble frukt- og grøntlagre på internett, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice Norge AS.

AgriMon er utviklet og produsert i Norge av innovasjonshuset 7Sense. Det ble lansert under Norsk Landbrukssamvirkes årlige konferanse Mat og Landbruk i januar 2015, og er videre introdusert under Potet 2015 på Hamar. Systemet ble også kåret til årets prosjekt 2014 av Norwegian Centres of Expertise Micro- and Nanotechnology.