Øst, Vest - hjemme best?

Øst, vest – hjemme best?


Back to Norway?
Elektronikk v/ EInar Karlsen, stilte noen produksjonsbedrifter spørsmålet om «homesourcing» som trend, i tilfelle vil det dreie seg mest om «back to Europe», eller også «back to Norway»? – Jeg tror det er begge deler! Men, vi ser en tendens til at produksjon i Norge blir mer og mer et kvalitetsstempel som mange kunder setter større og større pris på, sier adm. direktør Tor Giæver i Hapro. Han får støtte av daglig leder i Axxe, Øystein Back, som tror det er store muligheter for å få mye produksjon tilbake til Norge, men at det muligens vil være vanskelig å «bygge nok kapasitet» på kort varsel. – Kanskje vi endelig får underkapasitet, ler han. Men advarer mot at det samme vil kunne gjelde for tilgang på kompetanse (både høyskole og fagbrev).

Se mer på

Elektronikknett artikkel publisert 8.12.2020

Artikkelen er skrevet av Einar Karlsen; publisert i sin helhet i Elektronikk utgave 12 2020