Mekanisk avlusningssystem - Wellfighter

Hugg kom i kontakt med SkaMik som ønsket å forbedre sitt avlusningssystem men også utvikle nytt utstyr for oppdrettsnæringen. Utfordringene lå blant annet i for lav virkningsgrad samt ustabil drift grunnet kvalitetsutfordringer.

Oppgaven til Hugg ble å komme opp med et design på en maskin som både hadde en høy virkningsgrad, tok liten plass på dekk og var sikker i drift.

Løsningen ble å forfine og justere opp det konseptet som lå til grunn for de første maskinene gjennom finjustering av spyledyser (både posisjon, mengde og type) og andre parametere.

Maskinene til SkaMik har nå fått en meget høy virkningsgrad som etter oppgradering er helt på linje med resten av markedet samtidig som fiskevelferden er ivaretatt.

Under designarbeidet og beregningene gikk vi tilbake til tegnebrettet, og Hugg bygger og leverer nå maskinene for SkaMik for å ivareta nødvendig byggekvalitet.

Til nå er 10 Wellfightere levert og selges fra SkaMik AS.