Nettverk gir større muligheter

I et marked med mange kjemper er Head Energys subsea- og teknologiavdeling en liten aktør, men gjennom å tenke langsiktig og bruke nettverk strategisk, kan Trond Erik Gundersen og co sikte stadig høyere.
av Head Energy; publisert i sin helhet på Head Energy

2020 så lovende ut for Head Energy Multicontrol. Solid ordrebok, forlengete rammeavtaler og et større utviklingsprosjekt på vei inn i en spennende fase. Da koronasituasjonen eskalerte tidlig i mars måned begynte et oljeprisfall som har sendt sjokkbølger gjennom hele bransjen verden over.

Leder for Head Energys subsea- og teknologiavdeling, Trond Erik Gundersen, måtte selv i to ukers karantene etter å ha deltatt på et møte på det deleide engineering-kontoret i Krakow. Fra hjemmekontoret fikk han noen travle uker, hvor det handlet om å få kontroll og oversikt over situasjonen.

- De ansattes helse var og er det aller viktigste. Uten dem stopper alt opp, så å sørge for deres helse og trygghet er ivaretatt og at de følger smitteverntiltakene har førsteprioritet. Så har vi måttet sørge for at prosjektene fortsetter og blir levert i henhold til plan og at vi får levert nye tilbud. Ettersom de fleste arbeider hjemmefra har vi også brukt mye tid på å optimalisere IT-infrastruktur, tilganger og informasjonsflyt, sier Trond Erik Gundersen.

Selv forsøker han å kombinere en positiv holdning og stor aktivitet i selskapet med edruelige forventninger:

- Akkurat nå fortsetter driften som før. Vi har nylig blitt tildelt et prosjekt vi gleder oss til å offentliggjøre, RLWI-aktiviteten for Equinor går som planlagt og vi har noen spennende tilbud ute. På kort sikt ser vi ganske solide ut. Men det er klart, på ett eller annet tidspunkt rammer dette oss også. Alt vi kan gjøre nå er å forsøke å holde folk friske og opprettholde aktiviteten.

Nettverk gir økt kommersiell slagkraft

Å være liten kan være utfordrende for et selskap som er avhengig av utviklingsprosjekter og langsiktige kontrakter. For Head Energy Multicontrol har nettverk gjort en stor forskjell i det kommersielle arbeidet. Både spesialistnettverket OMNI og GCE Ocean Technology har blitt arenaer for salg, markedsføring og samarbeid om finansiering.

- For vår del har dette gitt radikalt større muligheter. OMNI er et samarbeid mellom syv selskaper, oss inkludert, som jobber sammen på tilbud og prosjekter mot både energi og forsvar. Alle medlemmene er relativt små og spesialister innen visse nøkkelkompetanser som mekanisk engineering, programvare, sensorikk og batterier for å nevne noen. Vi deler informasjon om markedet og salgsmuligheter og jobber sammen for å kunne levere gode tilbud på prosjekter, utdyper Gundersen.

- GCE Ocean Technology er mer en partner- og medlemsorganisasjon for selskaper innen havnæringer. For oss har medlemskapet her vært en verdifull ressurs for salgs- og markedsføringsaktiviteter, og vi har fått hjelp til å søke finansiering fra Innovasjon Norge for et større utviklingsprosjekt vi er en del av, avslutter Trond Erik Gundersen.

 

Artikkelen er hentet fra og kan også leses På Head Energy sine sider- se: Head Energy - Nettverk gir større muligheter