Øst, vest - hjemme best?

Det er blitt diskutert i den senere tid hvorvidt trenden om hjemhenting – «homesourcing» eller «backshoring» – av produksjonstjenester (EMS) faktisk er en trend, om den i så fall er langvarig, og hvordan den eventuelt vil påvirke industrien.
Artikkelen er skrevet av Einar Karlsen; publisert i sin helhet i Elektronikk utgave 12 2020 (utgitt i samråd med forfatter)

Back to Norway?

Elektronikk v/ EInar Karlsen, stilte noen produksjonsbedrifter spørsmålet om «homesourcing» som trend, i tilfelle vil det dreie seg mest om «back to Europe», eller også «back to Norway»? – Jeg tror det er begge deler! Men, vi ser en tendens til at produksjon i Norge blir mer og mer et kvalitetsstempel som mange kunder setter større og større pris på, sier adm. direktør Tor Giæver i Hapro. Han får støtte av daglig leder i Axxe, Øystein Back, som tror det er store muligheter for å få mye produksjon tilbake til Norge, men at det muligens vil være vanskelig å «bygge nok kapasitet» på kort varsel. – Kanskje vi endelig får underkapasitet, ler han. Men advarer mot at det samme vil kunne gjelde for tilgang på kompetanse (både høyskole og fagbrev).

Les hele artiklen her.