Industrialisering - Seminaret gjennomført i samarbeid mellom Startuplab og OMNI  torsdag 13 oktober

Spennende foredrag fra erfarne personer

Det var et spennende og interessant program vi startet med i Forskningsparken torsdag den 13. oktober, med programmet:

- Innledning v/Kristian og Alfhild
- Systemarkitektur , produktets livssyklus og beslutninger underveis for å sikre optimal produktutviklingsprosess frem til leveranse og support v/Ingvild Sorteberg

- Sammenstilling - automasjon - Intek v/Sølvar Flatmo

- Industrialisering i praksis; dos and donts - Axxe v/Øystein Back

- Tjenester og tilbud for tilrettelegging av produksjon v/Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS - Tor Henning Molstad

- Når designet møter den virkelige verden for første gang v/Petter Hagelien

- Wiral og Inventas- fra prototype til produsertbart - v/Øyvind Aaby

- Huddly & Oivi - v/Anders Eikenes, CEO & Co-founder

Med både bredde og dypdykk fikk vi presentert aspekter som er viktige å ta med i betraktningen når produkter lages.

Gjenganger fra flere foredragsholdere:

1. Sikre at produktet du lager er i tråd med kundens behov. Er det riktig produkt! Har du verifisert en versjon med kunden slik at du er sikker på det du går videre med. Involvere riktig kunde i tidlig fase.

2. Volum, styrer materialvalg og produksjonsprosess.

3. Test, test, test, test; det kan aldri bli nok test. Unisont fra flere av de som presenterte at de aldri har sett produkter eller prosjekter som er testet for mye!