Undervanns ladestasjon

Se Blue Logics unike teknologi i NRK innslaget om droner og lade infrastruktur under demo dag på Tau høsten 2019

https://tv.nrk.no/serie/dagsre...