OBD, Oslo Battery Days, 2023

Energilagringssystemer kommer for fullt Det var stinn brakke da batterifolket samlet seg på Oslo Battery Days 21. og 22. august
Elektronikk Nett 25. august 2023 v. Einar Karlsen

Markedstrender, batteriteknologier, produksjonsprosesser og test var noen av temaene som ble presentert under den årlige batterimessen som arrangeres av Shmuel De-Leon Energy og Schive AS. De omkring 220 deltagerne kunne også finne potensielle samarbeidspartnere blant 30 utstillere.

Mye skulle naturlig nok dreie seg om batterier og batteriproduksjon for bilmarkedet. Men også for andre  anvendelser, som batteribasert energilagring innen fornybar energi eller i smarte kraftnett.

Både norske og internasjonale aktører ønsker å gjøre seg bemerket her. Ikke minst med hensyn til produksjon og materialtilgang i Europa. I tillegg til at tilgangen til råmaterialer er begrenset ønsker mange å redusere den asiatiske (kinesiske) dominansen. Det kan løses med alternative råvarekilder, eller alternative batterikjemier.  For eksempel ønsker norske Vianode å utvikle mer effektive måter å produsere kunstig grafitt, og starter allerede neste år opp med produksjon på Herøya.

 

Fabrice Renard, Avicenne Energy.

 

Seniorrådgiver Fabrice Renard i Avicenne Energy mener at man må finne alternativer til dagens kjemier, og har tro på «semi-solid-state» og silisiumbaserte batterier, men mener at det ennå ligger langt frem.

Renard nevner også natrium-ion som en interessant teknologi, som også vil kunne være billigere enn Li-ion.

 

Den ballen blir plukket opp av adm. dir. Björn Mårlid i svenske Altris, som har utviklet en «saltbasert» batteriteknologi. – Når det gjelder Li-ion er etterspørselen allerede i ferd med å bli større enn leveransekapasiteten, og det vil bli mangel på mange materialer, sier han, og konkluderer: – Vi trenger en ny kjemi.

Selskapet har ambisjoner om å utvikle et markedsledende tilbud, ved å ta fre m en batteriteknologi som er både billig, sikker og ikke giftig. Ifølge Mårlid utgjør natrium, jern og nitrogen 36 %, Aluminium 2 %, karbon/grafitt 43 % mens andre ikke-giftige materialer utgjør 19 %. Produksjonen skal være billig, ikke minst fordi man ikke er avhengig av renromsfasiliteter. Anvendelser kan være energilagring i kraftnettet, kommersiell transport (inklusive maritim) og lette kjøretøy.

Björn Mårlid, Altris.

 

Tilbake til energilagringssystemer (ESS/BESS), så vil markedsbehovet øke betydelig de kommende årene. Lars Lysdahl i Rystad Energy mener markedet for batteribaserte energilagringssystemer på sikt vil bli større enn for elbilmarkedet, men at dette vil ta tid. – Etterspørselen etter battericeller forventes å overstige 5 TWh i 2030 – av dette minst 1,2 TWh i stasjonære energilagre. Celleprodusentene har inngått STORE kontrakter de siste årene, sier han.

Flere firma begynte å markedsføre energilagringssystemer til private og bedrifter for 4-5 år siden, men det er først i den senere tid det har begynt å skje noe. Økt volum og billigere produksjon kan bidra til raskere implementering. Ifølge Lysdahl har et norsk firma regnet ut at et 1 MWh BESS-anlegg i Norge vil kunne ha en nedbetalingstid på kun 6 – 10 år (800.000 USD i investeringer og 80-150.000 USD i årlig omsetning.

 

Stor interesse for Evyons løsninger.

Holder vi oss til norske bedrifter, kan det være verdt å trekke frem oslofirmaet Evyon, som var til stede både i auditoriet og utstillingshallen. De har utviklet en komplett kjede av produkter og tjenester der de utnytter brukte bilbatterier til å lage stasjonære energilagringssystemer. De gjør alt fra å karakterisere og kategorisere innsamlede batterier i hele Europa, til å bygge rack og batteristyringselektronikk, energistyringsapplikasjoner og retursystemer. Les mer i neste utgave av Elektronikk!

Frederic Le Sauder i Waygate tilbyr røntgenbaserte systemer som brukes både i elektronikk- og batterisystemer til å inspisere loddinger, sveisinger og avdekke mulige feil.

Elektronmikroskop med høy oppløsning for å sjekke urenheter i battericeller eller halvledere er hva dr. Arno Meingast i Termo Fisher Scientific kan by på. De tilbyr også såkalte tostrålemikroskop, som i tillegg kan kutte/drille i materialet for å se nærmere på eventuelle defekter

 

Arbin Instruments lager elektrisk testutstyr for batterier, kondensatorer og solceller, som gjør det mulig å sjekke sykling og aldring for mange parametere – i praksis helsetilstanden til enhetene. – Vi kan tilby alt fra mindre systemer for FoU til store flerkanals systemer for bruk i produksjonstest, forklarer Yassine Ammar, som holder til ved Arbins europakontor i München.

 

 

 Det har vært bra interesse fra spesielt de nye aktørene innen batteriproduksjon i Norge, sier Henrik Austevoll Wielechowski på standen til Phoenix Laboratorieutstyr. Bedriften tilbyr, som navnet antyder, instrumenter og utstyr for mange anvendelser, inkludert karakterisering av batteriråstoffer.

 

Dipl. Ing. Houm AS selger blant meget annet labutstyr innenfor mange områder, slik som materialanalyse. – Det har vært meget nyttig å være tilstede her, kommenterer produktsjef Glenn Müller, som kan notere seg mye informasjon fra potensielle kunder og andre.

Maccor regner seg som en av verdens ledende leverandører av batteritestutstyr, og opplever et kraftig byks i aktiviteten. – Salget har gått jevnt i alle år, men de to siste årene har det plutselig tatt av, sier salgssjef Rob Marshall. Selskapet har doblet aktiviteten og vel så det de to siste årene. Blant annet har de levert testutstyr for mange millioner til en av de nye batterifabrikkene i Norge.