Høye priser og økt etterspørsel: 3 tips for å håndtere knapphet på battericeller

Dersom bedriften din utvikler og produserer løsninger der batterier er en sentral del av produktet, vil du trolig føle de økende prisene og den stigende etterspørselen etter battericeller på kroppen. Her gir vi deg en kort status på situasjonen og noen tips til hva du bør tenke på.

Som en del av det grønne skiftet har etterspørselen av battericeller til mange ulike applikasjoner og energilagringssystemer økt drastisk. Et av de store slukene for litium-ion celler er el-bilprodusentene. I følge International Energy Agency (IEA) ble det i 2021 solgt 6,6 millioner el-biler globalt – en dobling fra 2020 og sammenliknet med 130 000 i 2012. Med veksten i batteriindustrien følger også en kraftig økning i etterspørselen av råvarer som inngår i batteriproduksjonen, slik som litium, grafitt, kobolt og nikkel. IEA spår for eksempel at etterspørselen etter litium vil multipliseres med 42 innen 2040. Råvareprisene har skutt i været og data fra Trading Economics viser at prisen på litiumkarbonat steg med over 400% i fjor.

I følge det spanske forskningssenteret for termisk og elektrokjemisk energilagring, CIC Energigune, kan man regne med at 65% av produksjonskostnaden til en typisk litium-ion celle er råvarer. Dermed er sluttprisen på en slik celle i stor grad betinget av prisene på råvarene. Den prisstigningen vi nå opplever på råvaresiden er derfor den viktigste faktoren som bidrar til at 2022 i følge BloombergNEF vil være første år på lenge der prisen på battericeller faktisk vil øke. En forutsetning for elektrifiseringen av biler og andre bransjer har vært at battericeller stadig blir rimeligere, men denne trenden ser nå ut til å snu. Dette presser også aktører i bransjen til å utvikle nye batterikjemier der hensyn til råvarekost blir

Kilde: CIC Energigune

Distribusjon av produksjonskostnaden til en litium-celle. 

«Økte priser og vanskelig tilgang på battericeller blir en større utfordring for selskaper som utvikler og tar frem produkter der batterier utgjør en sentral del av løsningen» sier Erik Hagelien fra batterispesialisten SCHIVE.

I følge ham er det avgjørende å ha et sterkt internasjonalt nettverk av batteriaktører – og produsenter i alle verdens hjørner for å sikre forsyningen av battericeller. «Det tar tid å bygge opp et slikt nettverk av leverandører man kan stole på. Og en ting er å få tak i battericeller, en annen ting er å få tak i celler med rett kvalitet. Samme kjemi kan yte ulike egenskaper og selv om spesifikasjonene på et datablad ser fine ut, kan man havne i en uheldig situasjon der man mottar battericeller med helt andre egenskaper enn forventet. Det kan være at man handler fra en produsent som ikke har tilstrekkelig kontroll på egne rutiner og prosesser eller som bevisst jukser for å fremstå som mer konkurransedyktig» fortsetter han.

Selv om råvarepriser og knapphet på battericeller er noe du som er på jakt etter batterier ikke får gjort noe med, er det likevel noen tiltak du kan gjøre for å møte situasjonen:

1. Benytte en batterileverandør som har et kvalitetssikret og robust nettverk av celleprodusenter og leverandører.

2. Tenke på lang sikt: legge inn reelle ordre så tidlig som mulig og på den måten sikre celler frem i tid. Det er kapitalbindende og sånn sett ikke heldig, men for mange bedrifter vil dette være bedre enn å stå uten battericeller i det øyeblikket man trenger dem.

3. Besitte eller anvende partner med god batterikompetanse for valg av rett batterikjemi og optimalt batteridesign. Her inngår særlig sofistikert testing av battericellenes ytelse og sammenlikning av ulike fabrikater under gitte forhold. Dette er den beste måten å sikre seg mot feil kvalitet og verifisere at battericellene i praksis egner seg til den bruken de er tiltenkt.

 

Ønsker du å lære mer om hva som rører seg i batteribransjen og det siste innen batteriteknologi? Den 22. til 23. august 2022 avholdes den fjerde utgaven Oslo Battery Days med spennende foredragsholdere fra inn – og utland. Påmelding: https://www.oslobatterydays.com/