Induktiv lading - hvordan overføre energi fra A til B uten bruk av fysiske kontakter.

Demonstratoren er et intelligent induktivt batteri utviklet for å teste ut flere nye teknologier og samspillet mellom disse, og er samtidig en illustrasjon av den samlede kompetansen i spesialistnettverket. Prosjektets hensikt er å demonstrere hvordan man kan overføre energi fra A til B uten bruk av fysiske kontakter. Last ned et white paper her.

Demonstratoren har vært presentert på flere messer og interessen fra publikum har vært stor.

 

 

Ekstrem ladehastighet

Først og fremst overføres power induktivt, dvs ingen konnektorer eller pinner – kun to glatte flater somkan være opp til 10 mm fra hverandre. Dette til tross, effektiviteten på overføringen er rundt 95%.

Lithium sulphur

Batteripakken består av celler med den nye og lovende lithium sulphur (Li-S) teknologien som tilbyr svært høy energitetthet og lav vekt samt høyere sikkerhet enn dagens mest brukte løsninger. Utover lading, kan også kommunikasjon overføres induktivt, og da hele 80 Mbps.

For røffe og spesielle oppgaver

Induktiv lading, og da med industrielle ytelser, har noen åpenbare fordeler i spesielle miljøer og appli- kasjoner. I og rundt vann vil man med induktiv lading slippe (ofte dyre) konnektorer eller pinner som ruster og/eller brekker. I eksplosive soner representerer synlige konnektorer en fare for gnist, noe man unngår med en induktiv løsning. I applikasjoner med høye krav til IP grad eller miljøer med trykk kan en induktiv løsning redusere kostnader i form av redusert arbeidstid, færre antall byttede deler og påføl- gende testing. Til slutt har en induktiv løsning ikke samme krav til presisjon for kontakt som tradisjonel- le konnektorer, spesielt fordelaktig ved for eksempel lading av droner.