Omni

OMNI - Et nettverk av spesialister

Vi betjener teknologiselskaper med komplekse produkter og som har særskilte krav til utfø- relse, fleksibilitet og samhandling. Ofte er det snakk om produkter i relativt små serier som skal fungere i svært krevende miljøer, være seg temperatur, vann og fukt, sjokk, vibrasjon og lignende. Spesielt innenfor produksjon av hi temp elektronikk har vi bred kompetanse og tilpasset produksjonsutstyr. Vi har flere av Norges ledende utviklere av hi temp elektronikk som kunder.

Vi leverer tjenester i alle faser av produktets livssyklus:


OMNI Specialist network Process
OMNI has the capability to handle both project management and product development. We can be responsible for the complete projects or specific design tasks. Based on customer requirements we put together a team with the required skills. The client will be able to inte- ract with one project manager throughout all phases of the process.


Contact us by e-mail: post@omni.no