Design for produksjon i Norge

Axxe har investert mye i nytt utstyr den senere tid, slik som denne selektive loddemaskinen med bl.a. forvarming og fire loddebolter, og skal i tillegg bygge om hele produksjonsprosessen for en mer strømlinjeformet produksjon. Men vel så viktig er tilretteleggingen av design for automatisk mekanikk- og elektronikkmontasje, ifølge (f.v.) Tor Erik Grimsrud, Vegard Nøklegård og Øystein Back.
Av: Elektronikk v/ Einar Karlsen - publisert i Elektronikk 05/2020 (Gjengitt i samråd med forfatter)

Design for automatisering: Axxe vil gjøre ting bedre. Og billigere. De har styrket staben, investert i utstyr, innført nye metoder og skal i år ommøblere hele produksjonslinjen for å bli enda mer strømlinjeformet.

– Mange tenker nok på Axxe som en lavvolumprodusent, men vi er ikke bare det lenger. I dag håndterer vi også forespørsler på flere hundre tusen stykk, sier produksjonssjef Vegard Nøklegård hos kontraktsprodusenten.

Høye volum

Nå er Axxe i full gang med å endre produksjonsstrukturen, både for å strømlinjeforme prosessflyten og for å frigjøre plass til «spesielle produkter i særdeles høye volum», som Nøklegård ordlegger seg. Alt fra kommunikasjon til layout skal optimaliseres for å utnytte nye maskiner og ny tankegang. – Det er et stort potensiale for å bli bedre, understreker Nøklegård.

Billigere i Norge

Både Nøklegård og hans kollega, prosjektingeniør Tor Erik Grimsrud vet mye om forbedringstankegang fra deres tid i projektorprodusenten Projection Design (senere Barco), der mye handlet om å beholde produksjon i Norge. – Vi har vært vant til å kjempe for å beholde produksjon i Norge, sier de to nå. Faktisk endte de opp med å kunne produsere billigst i Norge selv da produksjonen til slutt ble flyttet ut av strategiske årsaker.

Engasjert i designet

– En nøkkel til bedre produksjon ligger i å involvere seg tidligere i designet, sier salgssjef Øyvind Back. – På den måten kan det tilpasses automatisk produksjon generelt, og vår produksjon spesielt. Der ligger det muligheter for store kostnadsbesparelser, fremholder han, og forteller om et nytt produkt som nå går inn i produksjon; Etter bare to dager var man oppe i ønsket antall og kvalitet. – Samt 10% lavere pris enn det vi trodde i starten, legger han til.

Vil dele kompetanse

– Dette er viktig for å beholde produksjon i Norge, og samtidig gi kundene en konkurransedyktig pris. Vi har mye kompetanse vi kan dele, påpeker Nøklegård, som kan fortelle at de også har laget designretningslinjer som Axxe nå deler med kundene. – Det har vi fått veldig god respons på. Alt kan gjøres bedre, sier han. – Mange problemstillinger dukker først opp når vi sier at vi kan hjelpe kundene. Da kommer nye spørsmål, og det blir mulig å forbedre designet ytterligere, supplerer Grimsrud.

Detaljer kan avgjøre

Han viser til at det er mange små detaljer som kan utgjøre store forskjeller når det kommer til produksjon, og tar frem et designeksempel der en kjøleflens med krafttransistorer ble redesignet og forenklet slik at monteringstiden gikk ned fra tre og et halvt minutt til 20 sekunder! – Mye kan forbedres, og dette er et godt eksempel på det, sier han. – Det er viktig med slike løsninger for å oppnå kostnadseffektiv produksjon, og ikke minst produsere i Norge, poengterer han.

Kina-spørsmål

Mange som trodde Kina eller Øst-Europa var løsningen, får seg en overraskelse når de kommer til Axxe. – Vi får mye spørsmål rundt dette. Men folk ser nå at vi kan gjøre mer enn de trodde – og billigere, understreker Back. Alt handler om automatisert mekanikk- og elektronikkproduksjon. – Produserer du i noen tusen, er det egentlig helt uaktuelt å tenke Kina-produksjon. Men også større volumer kan gjøres her hjemme.

Design for automatikk

Forutsetningen er at man har tilstrekkelig kapasitet til å følge opp kundene. Det mener man nå at man har i Axxe, med 4-5 årsverk på kundeveiledning. – Vi bruker fort over 100 timer på å hjelpe en kunde i gang, anslår Back. – Vi kan tilby støtte både på elektronikk og mekanikk, understreker Nøklegård. – Ved å tilby automatisert produksjon, også for montasje av mekaniske deler, i kombinasjon med hjelp til «design for automatisk sammenstilling» (DFAA) åpner det seg mange muligheter, også for større volumer, sier han.

Mye å hente

Et design som er optimalisert for automatisk sammenstilling gjør det enkelt å ta i bruk, eller for den sakens skyld investere i, en robotcelle uten at det koster for mye. Her er det mye å hente for de fleste. – Vi prøver å anvende dette prinsippet selv om kunden ikke regner med å produsere så mange tusen enheter, forteller Grimsrud. Alt handler om å redusere manuelle oppgaver. – I tillegg er det viktig å designe deler slik at de «faller på plass» nesten av seg selv, og på den måten reduserer muligheter for feil, sier han.

OMNI viktig

– Det er litt nytt for oss å tilby så omfattende designhjelp, medgir Back. – Men det viser seg at det er et behov, og vi betjener hele spekteret fra gründerbedrifter til store selskaper med egne maskinvareavdelinger, fremholder han. Back trekker også frem samarbeidet med bedriftsnettverket OMNI Alliansen som verdifullt. – Vi har alltid noen vi kan ringe, enten det gjelder f.eks. mekanikk, elektronikk eller batteriteknikk, sier han.

Ekstrem kvalitet

Ifølge Back lager Axxe fortsatt flest høytemperaturkort i Norge. – Det henger nok nøye sammen med kvalitet, mener han. – Vi er i stand til å strekke oss den ekstra biten når det gjelder kvalitet, selv utover IPC klasse 3, hevder Nøklegård. Axxe kjører til og med noe som internt kalles for «klasse 4». Skulle du lure på hva som skal til for at designet ditt skal oppnå klasse 3, står Nøklegård klar til å lage en rapport med svaret.

På den nye manuelle montasjelinjen er det implementert et egenutviklet styresystem, med instruksjoner for hver plass. En ny «pottingmaskin» har fått plass i linjen, for produkter som skal fylles igjen.

Denne røntgenbaserte komponenttelleren skal spare tid og arbeid, og riktig antall. Den kan telle komponenter på rull, i rør, i poser osv. og skrive resultatet direkte inn i lagersystemet.

En ny plastsveisemaskin utfyller et behov for mange kunder, mener Vegard Nøklegård.

Store investeringer

På utstyrssiden har Axxe investert mye den siste tiden, inkludert en avansert selektiv bølgeloddemaskin, vapor-phasemaskin, kretskort- og stensilvasker, transportbånd, AOI og røntgenbasert komponentteller, for å nevne noe. – Det er snakk om relativt store investeringer, forteller Vegard

Nøklegård. I tillegg er det etablert en ny manuell montasjelinje, bestående av 12 stasjoner, med full sporbarhet og mulighet for omstilling mellom ulike produkter på ned mot ett minutt. Her er det implementert et egenutviklet produksjonsstyringssystem, inkludert arbeidsinstruksjoner som operatørene får elektronisk på en skjerm.

 

Les mer om OMNI spesialistene: Spesialistene