Ny OFM-linje på plass hos Axxe

Axxe kunne i mars sette i gang de nye maskinene for overflatemonterte (OFM) komponenter, fra leverandøren ASM. Maskinene i Siplace SX-serien skal være spesielt egnet for fleksibel produksjon med mange varianter.
Elektronikk v/ Einar Karlsen - publisert i Elektronikk 05/2021 (artikkel gjengitt i samråd)

Store planer

Axxe har gravd dypt i pengesekken for å realisere den nye linjen, som representerer en investering på mer enn 17 millioner kroner. Like fullt er linjen bare en del av en større omlegging i produksjonen, som både omfatter investeringer i roboter, automatisert oppdeling av paneler og fysisk omrokering av produksjonsflyten. I tillegg skal man øke kapasiteten for å hjelpe kunder med å optimalisere design.

Populær

– Forbedring av både kapasitet og kvalitet har de viktigste faktorene for valg av ny OFM-linje, sier produksjonssjef Vegard Nøklegård. Men investeringen har gitt flere fordelaktige utslag. Av de to OFM-linjene Axxe nå har, er det ikke tvil om hvilken av dem operatørene helst vil kjøre.

– Helt rått

Det er egentlig helt rått, både når det gjelder hastighet, enkel bruk og større fleksibilitet, understreker Nøklegård. – Dette er virkelig «state of the art» teknologi. For eksempel er det en helt annen måte å programmere linjen på, som gjør jobben enklere og mer intuitiv for operatøren. I tillegg åpner systemer for flere funksjoner, slik som å legge inn kamera-data av «vanskelige» komponenter, slik at maskinen lærer seg å montere den selv, og man slipper tidkrevende finjusteringer, forklarer han.

Volumene øker

Høy fleksibilitet gjør at man kan sette opp kjøreprogrammer for en uke av gangen, og gjerne kombinere flere ulike jobber samtidig. – Innkjøpet er også en erkjennelse av at produksjonsvolumet øker i Norge. Vi må ha mulighet til å oppskalere til høyere volum enn bare prototyper og småserier, fremholder Nøklegård. Nå har vi maskiner som er tilrettelagt for begge deler, understreker han. Linjen består av tre maskiner i ASM Siplace SX-1 serien, med både høyhastighetsmontering (opptil 45.000 komponenter i timen) og montering av større, komplekse komponenter.

Konkurransekraft

– Det er en stor investering, men viktig for konkurransekraften. Dette vil også komme kundene til gode, i form av flere muligheter, høyere kvalitet, og ikke minst sporbarhet, sier han. Axxe gjennomfører for tiden en større omlegging av hele produksjonen, så Elektronikk kommer nok tilbake med en større reportasje når alt er på plass.

Axxe har investert i en ny OFM-linje, av typen ASM Siplace SX-1. (Illustrasjon fra ASM)

 

Les mer om OMNI spesialistene: Spesialistene