OMNI artikkel i Elektronikk - oktober 2020

Head Energy Multicontrol i vekst: – Vi har et kompetansegrunnlag som bør være interessant for mange andre kunder enn de vi normalt jobber med, mener Trond Erik Gundersen (foran), og støttes av Hege Kristin Holemark og Anders Solstrand Fosen. De tre representerer litt av det store faglige spekteret i bedriften, med bakgrunn i henholdsvis marinteknikk, kybernetikk og anvendt matematikk!
Av: Elektronikk v/ Einar Karlsen - publisert i Elektronikk 10/2020 (Gjengitt i samråd med forfatter)

Head Energy Multicontrol har spesialisert seg på utvikling av krevende løsninger på havbunnen, og gjør det bra i et tøft marked. Nå ser de muligheter også i andre anvendelser.

– Vi er godt kjent for å levere skreddersøm der det er «spesielle behov» for elektriske styringer eller kommunikasjonssystemer undervanns. Men vi leverer også andre løsninger, slik som sensorer til lastbolter, og tar gjerne utfordringer fra andre industrier, sier adm. direktør Trond Erik Gundersen i Head Energy Multicontrol i Bergen.

Undervannsteknologi

Head Energy Multicontrol er et selskap i ingeniørgruppen Head Energy, med fokus på undervannsteknologi, håndtering av såkalte RLWI (Riserless Light Well Intervention) operasjoner, måling av materialtrøtthet og ekspertise innen elektriske styresystemer, brønnsystemer, analyse samt elektrisk og mekanisk utvikling. Selskapet har også en utviklingsavdeling i Krakow, Polen, som i tillegg kan gjøre mekaniske og hydrauliske beregninger.

Kompleks styring

RLWI er en metode som innebærer at brønnintervensjonen foregår på havbunnen, fremfor med bruk av stigerør opp til overflaten. Dette kan utføres med innleide skip, noe som blir langt billigere enn bruk av f.eks. halvt nedsenkbare plattformer. – Slike operasjoner er imidlertid mer komplekse, og f.eks. styring av ventiler osv. på «juletrær» på havbunnen er utfordrende, forteller driftsdirektør Hege Kristin Holemark.

Kontrollmoduler

– Vi utvikler og leverer bl.a. undervanns kontrollmoduler (SCM) som kan koples til slike systemer, for overvåking og styring av funksjoner, forklarer hun. Det finnes imidlertid ingen «standard» for disse systemene, og ulike leverandører opererer med ulike mekaniske og elektriske størrelser, inkludert ulike frekvenser og protokoller for kommunikasjon. I tillegg finnes det mange generasjoner utstyr med forskjellige egenskaper.

Egenutviklet

– De mange variantene er en utfordring for operatørselskapene som skal drive vedlikehold på havbunnen, men her er det vi kommer inn, fremholder Holemark. Selskapet leverer kontrollmoduler i en rekke varianter, i form av «kanner», eller «flasker», montert på en rigg bestående av flere delsystemer som senkes ned på brønnhodet. – Med tiden har vi utviklet 30-40 varianter, inkludert egenutviklet programvare som gjør det mulig å tilpasse styresystemene, sier hun.

Overvåking

Dataene som sendes til operatøren, f.eks via en DSL-linje – inneholder mye informasjon om hva som skjer i dypet. – Det hele kan overvåkes på en skjerm fra kontrollrom eller bro om bord på skipene eller riggene. Dette kan være ventilposisjoner, sensordata og lignende, forklarer prosjektsjef Anders Solstrand Fosen. Og selv om selskapet leverer ulike kanner til ulike brønner, vil operatøren se det samme bildet, uavhengig av system. – Som regel er det fast personell ombord i skipene som styrer operasjonene. Vi går fra borde når vi har montert våre moduler, sier Holemark. Men selskapets folk har fortsatt muligheten til å logge seg på fjernstyrt ved behov for støtte.

Utmattelse

En annen spesialitet er utmattelsesmåling, der man i dag leverer teknologi til en av landets største maritime industribedrifter. – Det dreier seg om overvåking av brønnhoder, som kan være et svakt punkt. På sjøbunnen hviler det en såkalt BOP (utblåsningsbeskyttelse, red. anm.) på flere hundre tonn over brønnhodet. Denne må det gjøres vedlikehold på, og det må kunne planlegges, forklarer Fosen. Avhengig av riggbevegelser og andre faktorer kan utstyret utsettes for materialtretthet som reduserer sikkerheten. Med sin egenutviklede undervannsmodul kan Multicontrol samle inn data fra ulike sensorer og videresende disse til overflaten for analyse, med tanke på prediktivt vedlikehold.

Kreative og kompetente

Head Energy Multicontrol er en bedrift med svært lite «gjennomtrekk» – mange har vært med fra start i bedriften som nå har 19 ansatte, i tillegg til de 3 i Krakow. – Her er folk som liker å jobbe med teknologi i en utfordrende og varierende arbeidsdag. Mulighetene for selvutvikling er store, for å si det slik. I tillegg er vi veldig sosiale, og fokusert på å beholde et godt miljø, understreker Gundersen. – Vi har et kompetansegrunnlag som bør være interessant for mange andre kunder enn dem vi normalt jobber med, men vi har ikke markedsført oss så mye, smiler han.

Bossa Nova

Kreativitet er en egenskap som settes høyt i selskapet. – Ofte kommer kundene til oss kun med en idé, som vi deretter utvikler og bygger, sier Gundersen. Et eksempel på det er Arna-selskapet Entech Solutions, som har tatt frem et brønnstyringskonsept kalt Bossa Nova. – I dag er det begrenset hvor mange soner en kan produsere fra. Med Bossa Nova kan man enkelt forklart håndtere flere soner ved hjelp av fil-inndelte reservoarer, noe som er mindre sårbart. Vårt styresystem passer godt sammen med deres løsning, som vi har utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, forteller Fosen. Ifølge Gundersen er dette en banebrytende teknologi, som kan spare mye penger for operatørene og øke utnyttelsesgraden i brønnene.

Blant hovedproduktene til Head Energy Multicontrol er slike undervanns kontrollmoduler (SCM), i forskjellige varianter. – Enheten brukes f.eks. til å styre «juletre» på havbunnen, og inneholder typisk prosessorkort, strømforsyning, kommunikasjonsmodem og grensesnitt mot systemet den skal styre, forklarer Elin Koldal.

Roger Abrahamsen sjekker en elektrisk undervannskabel

Overførbar Teknologi

«Jungeltelegrafen» og samarbeid med andre selskaper har gitt Head Energy Multicontrol stadig nye oppgaver.

– Vi opplever stadig å få anerkjennelse for vår kompetanse, og vellykkede prosjekter har gitt kontakt med nye kunder igjen, sier Trond Erik Gundersen.

Andre markeder
Men målet er helt klart å komme inn i andre markeder enn olje/gass. Selskapet er bl.a. med i teknologialliansen OMNI, som gir tilgang til så og si alle aspekter innen elektronikk og produktutvikling. – Den teknologien og kompetansen som vi besitter er direkte overførbar til en rekke andre anvendelser, som for eksempel havbruk, sier Gundersen.

Faglig og fleksibel
– Vi behersker et bredt spekter av fagområder, fra marin teknologi til kybernetikk, og kan trekke på partnere innen andre områder, som design og produksjon. Som en liten, fleksibel aktør kan vi løse problemer raskt når det haster, påpeker han. – Men i tillegg er vi del av et konsern som blant annet driver konsulentvirksomhet over et bredt spekter, og vi kan relativt raskt rampe opp store prosjekter, understreker han.

Vekstambisjoner
Head Energy Multicontrol har klare ambisjoner om å vokse, og skal øke omsetningen fra 40 til 100 millioner kroner i løpet av 5 år. Foruten OMNI-nettverket deltar selskapet i klyngesamarbeid med GCE Ocean Technology.

 

Les mer om OMNI spesialistene: Spesialistene