Hugg - Mekanikkspesialisten

HUGG designer, simulerer mekaniske løsninger. Med erfaring både fra Forsvar, Olje og Gass , medisin og andre industrielle kunder. De fokuserer produserbarhet og sikrer at designet er tilrettelagt for det volum som skal produseres.
;