10 tips for å håndtere lange ledetider på elektronikk-komponenter

Tilgangen på elektronikk komponenter har gradvis blitt dårligere de siste 24 månedene. Når vi nå skriver januar 2022, er det signifikant mer prekært enn når «tendensen» startet. Det er til og med vanskeligere nå enn forrige måned! Det er mange som mener noe om når dette skal bli bedre, men majoriteten heller mot at mesteparten av 2022 blir omtrent som siste kvartal i 2021.