Batterispesialisten. Askerbedriften Schive seiler opp som ett av de største – om ikke det største – kompetansesenteret på batterier i Norge.

Gjennom omfattende testing over tid er det mulig å kartlegge egenskapene til batterier og batterityper. Det er spesielt viktig når batteriene er installert på vanskelig tilgjengelige steder – som for eksempel på havbunnen. Her viser Knut Nygaard (t.v.) og Erik Hagelien frem en av de nye testmodulene sammen med et klimaskap der testobjektene bearbeides over tid. se bildet ovenfor
Av: Elektronikk v/ Einar Karlsen - publisert i Elektronikk 03/2020

For tre år siden kuttet Schive ut komponentdistribusjon for å konsentrere seg utelukkende om batteriteknologi. Det kan ha vært et smart trekk.

Samarbeid viktig
– Det har vært en spennende utvikling, både produkt- og organisasjonsmessig, og vi ser store muligheter i batterimarkedet. Det er fortsatt mye upløyd mark i Norge, sier salgssjef Erik Hagelien, som også vil fremheve samarbeidet med OMNI Alliansen som viktig for satsingen. – I OMNI utfyller de ulike bedriftene hverandre med ulike tjenester, der vi nå kan profilere oss som batterispesialisten, poengterer han.

Litium-ion og Litium metall
De aller fleste batteriene Schive leverer er i en eller annen litiumteknologi, enten som primær- (engangsbatterier) eller oppladbare batterier. Innenfor disse to variantene er det imidlertid et stort spekter av kjemier og egenskaper som skal matches opp mot bruksmønster, miljø og varighet.

Design og produksjon
– Vår jobb er å hjelpe kunden med å nne riktig type batteri, designe batteripakker og produsere disse, forteller Hagelien. Noe av det mekaniske designet gjøres hos OMNI-partneren Miko Plast, mens produksjonen foregår der det er mest hensiktsmessig etter kompleksitet og volum; hos Schive, OMNI-partneren Axxe i Halden eller en samarbeidspartner i Asia.

Kvalitet
Med kunder innenfor så forskjellige områder som off shore, subsea, forsvar, industri og energilagring, stilles det fte
strenge krav til dokumentasjon og sertifiseringer. – En av fordelene er at vi kan håndtere alt papirarbeidet for kundene, sier Hagelien. – Vi er ISO9001:2015 sertifisert og våre operatører er sertifisert iht. IPC J-STD-001. Vi er godkjent av luftfartstilsynet for å håndtere sikker transport av farlig gods med lufttransport.

Billig kan bli dyrt
Med store batteripakker er sikkerhet viktig. Ifølge Hagelien kan det bli kostbart for bedrifter å kjøpe billige eller feil type batterier, eller bruke dem feil. Det er mange eksempler på at det har både smelt og brent i ulike applikasjoner, både i industrielle- og forbrukerapplikasjoner. – Vi ser at mange kommer til oss bare for å spørre om
pris, etter at de har sett noe billig i Kina. Men det kan bli dyrt å kjøpe billig. Ikke bare på grunn av sikkerheten, men batteriene skal gjerne også vare en stund, understreker han.

Fra IoT til havbunn
Spekteret i anvendelser som Schive leverer til er stort; fra IoT-type anvendelser i GPS/GSM-basert elektronisk
kjørebok (Li-Po batteri for reservestrøm) til militære undervannsapplikasjoner med store primærbatteripakker. Batteripakkene til undervannsfarkostene Hugin og Munin, samt Elumee blir sammenstilt her. Schive leverer også høytemperatur Li primærbatterier til nedihullsapplikasjoner og PIG-inspeksjon innen olje og gassindustrien. Nettopp høytemperaturanvendelser er et felt Schive har lang erfaring innen. Alle batterier som vi designer gjøres med tanke på at batteriet skal takle blant annet den krevende sikkerhets- og kvalitetstesten UN 38.3.

Investerer i test
Alle batterier som går inn og ut av huset testes og gjennomgås nøye. Nylig investerte Schive rundt en millionkroner i nytt testutstyr som skal sikre at alle produkter holder kapasitets- og miljøkravene de lover. – Vi kjører også sammenligningstester mellom ulike produsenter. Det er sjelden databladene stemmer, spesielt når vi skal bruke batteriene i kalde omgivelser som på havbunnen, eller i høytemperaturanvendelser, sier Hagelien.

Energilagring
Et relativt nytt felt hos Schive er energilagringssystemer (ESS). Som i praksis er store batteribanker som kan holde på energi fra solceller eller vindturbiner, eller lagre strøm mens den er billig, for bruk i ”rushtiden”. – Her kan vi tilby både industrielle og mer forbrukerorienterte moduler fra tyske BMZ, fremholder han. De industrielle løsningene kan skaleres fra mindre moduler til store kontainersystemer.

Nye muligheter
– Hus og hyttemarkedet er et umodent, men interessant marked, understreker Hagelien. Etter hvert som strømprisene i fremtiden kommer til å variere gjennom døgnets faser, kommer nok dette til å bli svært aktuelt for hjemmemarkedet. – Batterier blir generelt bare mer og mer utbredt i samfunnet, og vi ser allerede på nye muligheter i markeder som for eksempel landbruk og havbruk, avslutter Hagelien.

Hos Schive monteres, loddes og støpes batteripakker til blant annet offshore-, militære og industrielle anvendelser. Bedriften har flere kvalitetssertifiseringer inne, inkludert håndtering av transport av farlig gods i fly.

Lithium-ion er den vanligste batteriteknologien, som imidlertid kommer i flere ulike kjemier med forskjellige egenskaper. Derfor ligger det mye arbeid i å utarbeide tilbud til gitte anvendelser. Her en batteripakke for undervannsbruk.

Schive har selv fasiliteter for å støpe inn batteripakker.

Lars Øyvind Johansen viser frem en av nyvinningene på testlaben, et 8 kanals testrack fra Arbin Instruments. – Dette er et fl ott instrument som vi kan programmere til å måle ”hva som helst” av parametere, inkludert ulike testsekvenser, forklarer han. Kanalene er på 60V/15A hver, og kan parallellkoples for å oppnå 60A. – Det er viktig å kunne måle effekt på utstyret under test, i dette tilfellet en applikasjon som skal drive en undervannsventil, forteller Lars