"Norsk" elektronikk er konkurransedyktig

Vel er Norge et høykostland, men det er ikke sikkert at det er lurt å løpe til et lavkostland så snart man har en produktidé. Dette er en problemstilling som er blitt belyst i flere medier den senere tiden, der det fortelles om gründere og etablerte bedrifter som i økende grad vender blikket mot norske partnere.
av Einar Karlsen

Dropper Asia og Øst Europa

«Stadig flere gründere dropper billige fabrikker i Kina» skriver Aftenposten/E24 (02.11.2020). Fagbladet Elektronikk erfarer i sin desemberutgave «en stadig større bevissthet på å holde i hvert fall den kritiske delen av produksjonen – og produksjonskunnskapen – innenfor egne landegrenser». I tillegg ser man en tendens til at produksjon i Norge blir mer og mer et kvalitetsstempel som mange kunder setter større og større pris på.

Utfordringer

Internasjonal politikk, tollsatser, logistikk, risiko for teknologikopiering og utfordrende kommunikasjon kan være faktorer som stikker kjepper i hjulene for effektiv produksjon i lavkostland, spesielt i Asia. Det er ikke lenge siden en av Axxe sine kunder flyttet produksjonen hjem til Norge, etter å ha mottatt 2500 ubrukelige deler fra en fabrikk i et lavkostland. Hovedsakelig var dette på grunn av kommunikasjonsproblemer. Slike eksempler fins det mange av. – Det er fortsatt veldig vanlig å anta at det lønner seg å legge produksjon til Øst-Europa eller Asia, sier daglig leder i elektronikkprodusenten Axxe, Øystein Back.

– Ikke det beste valget

Det samme ser man hos StartupLab i Forskningsparken i Oslo. StartupLab er Norges største teknologi-inkubator og huser akkurat nå rundt 100 selskaper. Flere av disse jobber med utvikling av hardware og flere trenger på et tidspunkt både utviklings og produksjonspartnere.

– Den første tanken og åpenbare valget er da ofte å se mot Asia, der kostnadene er mindre og ekspertisen høy. Men det er ikke gitt at dette er det beste valget for en oppstartsbedrift. Kulturforskjeller, tidssoner og språk kan skape utfordringer. Man er også avhengig av gode relasjoner og tilstedeværelse, dette er ofte ikke enkelt når partneren er på andre siden av kloden, sier Kristian Hesthaug, ansvarlig for Hardware & IoT hos StartupLab.

Kaster bort penger

– I en utviklingsfase er det mye frem og tilbake. Designet skal passe for produksjon, det skal skrives programvare til, testes, endres, gjennomgå sertifiseringer, man skal sikre komponenttilgang, etc. Det sier seg selv at dette kan bli utfordrende dersom partneren din er i langt av gårde. Det er fort gjort å kaste bort din tid og investorenes penger.

Høy kompetanse i Norge

I Norge har vi mange utrolig dyktige ingeniører og produsenter, som nødvendigvis ikke er top-of-mind for oppstartsselskaper, muligens pga synlighet. Søker du på google etter «PCB design», så er det ikke mange norske selskaper som dukker opp. Jeg tror rett og slett mange ikke vet at vi har så mye kompetanse her innenfor dette området, påpeker Hesthaug.

Tidlig involvering

Bedrifter som nettopp Axxe har vært vant til å kjempe for å beholde produksjonsaktiviteter i Norge i mange år, og har utviklet metodikk og rutiner for å gjøre det mest mulig effektivt. – En nøkkel til bedre produksjon ligger i å involvere seg tidligere i designet, sier Back. – På den måten kan det tilpasses automatisk produksjon generelt, og vår produksjon spesielt. Der ligger det muligheter for store kostnadsbesparelser, fremholder han, og illustrerer det ved et nytt produkt som nylig gikk inn i produksjon; Etter bare to dager var man oppe i ønsket antall og kvalitet. Samt 10% lavere pris enn det man trodde i starten.

Forbedrer produkt

Små detaljer kan utgjøre store forskjeller når det kommer til produksjon. I ett tilfelle redesignet og forenklet man en kjøleflens med krafttransistorer, slik at monteringstiden gikk ned fra tre og et halvt minutt til 20 sekunder! Det betyr mye når maskinparken skal utnyttes maksimalt.

Design for produksjon

Ved å tilby automatisert produksjon, også for montasje av mekaniske deler, i kombinasjon med hjelp til «design for automatisk sammenstilling» (DFAA) åpner det seg mange muligheter, også for større volumer.

Nærhet viktig

I StartupLab bygges det nettverk og jobbes hver dag for å koble oppstartsselskaper med norsk produksjon og ekspertise. – Dette fordi vi tror at utviklingshastigheten blir mye høyere hvis man velger en produsent som er nære, sier Hesthaug. Man kommer tettere på produksjonen, samarbeider bedre og får direkte og kjappe tilbakemeldinger. Det er en stor fordel og kunne være på fabrikken i løpet av en time eller to når noe skal en avgjørelse skal taes, fremfor å fly til Kina.

Kompetanseheving

– Et annet viktig punkt er at oppstartsselskaper ofte skal produsere nye og innovative produkter. Dette setter krav til produsentene som ofte må øke sin kompetanse og dermed blir mer konkurransedyktige i forhold til utenlandske produsenter, noe som skaper nye muligheter og arbeidsplasser her hjemme, poengterer Hesthaug.

Effektiv og konkurransedyktig

Back sier at Norge aldri vil kunne lage printere til 299 kroner. – Men vi har kompetanse som kan gjøre prosessen mer effektiv, og produktene mer konkurransedyktige i det lange løp.

Axxe er i den siste tiden blitt kontaktet av kunder som aldri har produsert i Norge, men som nå vurderer å flytte produksjonen hjem.

Gjennom tidlig samarbeid med produksjonsbedrifter som har kompetanse til å forbedre produktene og tilpasse dem til automatisk produksjon, er det fullt mulig å lage konkurransedyktige elektronikkprodukter i Norge.
I Norge har vi mange utrolig dyktige ingeniører og produsenter innen elektronikk og mekanikk. Jeg tror mange ikke er klar over dette, og kaster bort tid og penger på partnere på andre siden av kloden, sier Kristian Hesthaug, ansvarlig for Hardware & IoT hos StartupLab.