IoT og sensorer i landbruket

Kontroll på vanning av åker og fuktighetsnivå under lagring av poteter og grønnsaker kan spare bonden for store kostnader – og arbeid. 7Sense i Horten ser at dette kan bli et betydelig vekstområde.
gjengitt i samråd med forfatter Bjørn Ø. Andersen. Den er publisert i tidsskriftet Elektronikk utgave 4 i 2020,

– Det er et faktum at landbruket sliter med å tiltrekke seg nok arbeidskraft, derfor er det et behov å erstatte disse, sier Max J. Tangen, CEO i 7Sense Products. Han mener også at elektronikk og IoT er i ferd med å endre hvordan bonden kan produsere, nå og ikke minst i fremtiden.

Kontroll på vannet

Et produkt selskapet har fått en god suksess med er en sensorenhet som kan koples til eksisterende vanningsvogn. Denne ble lansert våren 2017.

Produktet, eller Irrigation sensor som er det rette navnet, er en vanntett sensor-enhet som kan plasseres på spredevogn eller tilførselsrør og rørgater. Den har GPS, som både gir posisjon og varsler passering av valgte punkter. Den varsler også dersom spredevognen skulle stå stille under vanning.

Fanger vibrasjon

Den har en følsom vibrasjonssensor, som fanger opp om det strømmer vann i rørene og varsler dersom vannstrømmen (eller trykket) blir borte. I aktiv vanningsmodus vil sensoren overvåke vibrasjonene kontinuerlig, og bortfall av trykk vil varsles på SMS umiddelbart.

Produktet har også en veltesensor, som varsler om spredevognen skulle velte. På denne måten kan man få rask beskjed om noe skulle gå galt under vanning, slik at man kan begrense eventuelt skadeomfang Siden sensoren er enkel å montere – utenpå vannrøret – kan den enkelt flyttes fra vogn til vogn.

App, selvfølgelig

Løsningen består også av en app og portal. Dermed kan styring, overvåking med varsel og historikk gjøres og leses på alt fra mobil til PC. – Nytt av året at hele brukergrensesnittet oppgraderes med både utseende, innhold og funksjonalitet (både portal og app). Vi oppgraderer også fastvaren i alle sensorene (over the air), slik at bøndene skal være mer klare enn noensinne foran årets sesong, sier Tangen.


Utvider markedet
I den senere tid har de også utvidet markedet utover Norge. Selv om de har solgt produkter direkte tidligere også. – Vi tar steget ut i verden, og har solgt sensorer i både Frankrike, Storbritannia og Sverige. Det betyr at vi flytter oss et hakk i verdikjeden og introduserer et distribusjonsledd. I Norge er vår enedistributør Grønt Maskin AS, en spesialistforretning som er heleid av Felleskjøpet AS. De har allerede gjort sine første salg og installasjoner i Norge, forklarer Tangen. Faste distributører utenom Norge finnes i dag i Storbritannia (Soil Essentials Ltd) og Sverige (Roseqvists Irrigation AB), og Frankrike jobbes det med i disse dager.

Lagerovervåking

En ting er vanning mens planter og grønnsaker skal vokse. 7Sense har over enda lenger tid hatt suksess med overvåkning av for eksempel lager, kjøler, veksthus, tuneller og kyllinghus. 
Her benyttes sensorer som varsler om noe er galt, eller brukes som grunnlag for å foreta handlinger. Som for eksempel å sette på en ekstra vifte i det kalde området av lageret, eller lufte i bringebærtunellen fordi det er for varmt.

Dette trådløse systemet gjør overvåking av temperatur, relativ luftfuktighet og CO2. Ekstra fleksibelt blir det siden sensorene kan plasseres der kunden måtte ønske det. Inne i biomassen, nede ved gulvet, oppe under taket, fastmontert på veggen – innendørs eller utendørs. Systemet varsler dersom kritiske målegrenser brytes, eksempelvis ved kuldeinnslag i kjølelageret eller for høy CO2 i potetlageret. 

Bygg

Disse sensorene har igjen vært grunnlaget for at de nå også leverer sensorer for bygninger og innklima. For eksempel sensorer som måler fuktighet og temperatur inne i veggene i heltrebygget «Skipet» i Bergen som måler trefuktighet og temperatur.

Med interesse og støtte fra hjemkommunen Horten, har de dessuten installert innklimasensorer som måler temperatur, relativ luftfuktighet, CO2, VOC (flyktige organiske forbindelser) og Radon.

Foto: 7sense

Velter vanningsvogna får brukeren varsel umiddelbart. 

Foto: 7sense

Irrigation sensor er ekstremt enkel å montere. Den festes med stropper rundt vannrøret og så registreres vibrasjon. Dermed vet man om det går vann i røret eller ikke.

foto: Einar Karlsen/Elektronikk

Frode Stensaa, ansvarlig for 7Sense Technologies og Max J. Tangen som tar seg av 7Sense Products. Bildet er fra lansering av Irrigation sensor sammen med Telia i desember 2016. Telia leverte NB-IoT-løsningen som på det tidspunkt var Nordens første kommersielle løsning og verdens første landbruksløsning med NB-IoT. 

Innovasjonshuset 7Sense

Innovasjonshuset 7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare samt 7Sense Products som eier produktene innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking.

Det skal tilføyes at selskapet leverte i desember 2016, Nordens første kommersielle NB-IoT-løsning og verdens første landbruksløsning med NB-IoT.

Les mer om 7Sense og de øvrige OMNI spesialistene: Spesialistene